Premijera skečov u Trajštofu
Die Premiere von Sketchen in Trausdorf

Kazališna grupa Živo srebro iz Trajštofa je na Vazmeni pandiljak pozvala na premijeru u farski škadanj. Svega skupa 17 glumcev je prikazalo tri škeče i to od Doroteje Zeichmann, Martina Jordanića i Joške Weidingera. Ljetos je sudjelivalo i nekoliko mladih glumcev. Režierka je i ljetos opet Zlatka Gieler. Ona je i sama stala na pozornici.

Die Theatergruppe „Živo srebro“ aus Trausdorf hat am Ostermontag zur Premiere in die Pfarrscheune geladen. Alles zusammen haben 17 Darsteller 3 Sketche aufgeführt und zwar von Dorothea Zeichmann, Martina Jordanits und Josef Weidinger. Heuer haben auch einige junge Darsteller mitgemacht. Die Regisseurin war auch heuer Zlatka Gieler. Sie ist auch selbst auf der Bühne gestanden.

Pri ljetošnoj produkciji su imali jur od početka nekoliko poteškoć je rekla Zlatka Gieler. Zbog privatnih uzrokov nekih akterov su ovi odskočili a i drugačije je bilo teško, ljude za vježbanje skečov motivirati, ovako Gieler dalje. Zvana toga da je bilo i organizacijskih poteškoć. „Dica su bila sva pripravna, ali onda moramo zavježbati druge kusiće i ove prikazati na Majkin dan“, tako režiserka i peljačice grupe, Zlatka Gieler.

Bei der heurigen Produktion gab es schon von Anfang an Probleme meinte Zlatka Gieler. Wegen privater Gründe sind einige Darsteller abgesprungen und auch sonst war es schwierig die Leute zum Probem zu motivieren. Es gab auch organisatorische Schwierigkeiten. „Die Kinder waren alle bereit, aber da müssen wir andere Stücke einstudieren und diese dann zum Muttertag aufführen“ so die Regisseurin und Leiterin der Gruppe, Zlatka Gieler.

Bilanca za ljetošnju premijeru je pozitivna
Die Bilanz für die heurige Premiere war positiv

Ipak je režiserka s ljetošnjom premijerom zadovoljna. Glumci amateri da su jako dobro upleli vlašću fantaziju.
Trotzdem ist die Regisseurin mit der heurigen Premiere zufrieden. Die Laiendarsteller haben die eigene und persönliche Fantasie gut eingebracht.

zlatka_gieler_zivo_srebro

Kako će izgledati kljetu s kazališnom grupom Živo srebro je za sada još nejasno. Dugoljetna peljačica Zlatka Gieler bi rado naprik dala ove zadaće, ali „pod ovimi uvjeti nigdo neće preuzeti peljačtvo“, ovako Zlatka Gieler. Jeli će kljetu zavježbati nanovič skeče je ostavila otvoreno. Polag nje mišljenja su skeči jako važni za vježbanje hrvatskoga jezika i škoda ako bi toga već ne bi bilo u Trajštofu.

Wie es im nächsten Jahr mit der Theatergruppe „Živo srebro“ weitergeht, ist jetzt noch ungewiss. Die langjährige Leiterin Zlatka Gieler würde gerne diese Aufgabe an jemand anderen Übergeben, aber „ unter diesen Umständen will niemand die Leitung übernehmen „ so Zlatka Gieler. Ob sie nächstes Jahr neuerlich Sketche einübt, hat Sie offen gelassen. Ihrer Meinung sind Sketche sehr wichtig für die Übung der kroatischen Sprache und es wäre Schade wenn die kroatische Sprache in Trausdorf in Vergessenheit gerät.

Kazališna grupa Živo srebro će predstaviti svoje skeče još subotu, 2.4. i nedilju, 3.4. u 19.00 u farskom škadnju. Kazališna grupa Živo srebro iz Trajštofa postoji 12 ljet.
Die Theatergruppe „Živo srebro“ gibt die Sketche noch Samstag 2.4. und Sonntag 3.4. um 19,oo Uhr in der Pfarrscheune. Die Theatergruppe „Živo srebro“ besteht in Trausdorf seit 12 Jahren.


to top