Program „Dana mladine“ u Dolnjoj Pulji

U Dolnjoj Pulji će se dojdući vikend održati Dan mladine, najveća manifestacija gradišćanskohrvatske mladine. Od petka do nedilje ćedu gostom nuditi gust program sa zabavom, muzikom, športom i političkim sadržajem.

Geslo ljetošnjega „Dana mladine“ u Dolnjoj Pulji je „Ćuti sredinu“.

Plakat ljetošnjega „Dana mladine“ u Dolnjoj Pulji

Geslo priredbe glasi „Ćuti sredinu“

Človik ki je našao svoju sredinu je miran i jak, a hrvatstvo u sridnjem Gradišću je još dost čvrsto, je rekla Klaudija Fellinger, koordinatorica priredbe od dolnjopuljanske mladine o geslu. Dolnja Pulja ima prilično 500 stanovnikov, od kih 128 pomaže pri organizaciji „Dana mladine“.

Nudit ćedu gostom šarolik kulturni i športski program. Oficijelno otvaranje „Dana mladine“ će biti petak u 18.30 kod središća Gradišća u gori sa ženskim vokalnim ansamblom „Pujanke“ i s gudačkim ansamblom. Potom će slijediti koncert u šatoru na sinokoši u športskoj ulici.

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević će dati petak koncert kod „Dana mladine“

Željko Bebek, hrvatski jačkar rock i pop muzike će subotu nastupiti u Dolnjoj Pulji

Pobiraju potpise za „Minority SafePack“

Subotu će se nastaviti program s objedom i potom s turnirom odbojke. I ljetos stoji priredba u znaku političke akcije: Sve tri dane dugo ćedu pobirati potpise za europsku gradjansku inicijativu „Minority SafePack“ za čuvanje jezičnih manjin u Europi, je rekla Klaudija Fellinger.

Mladi ljudi, ki kanu ostati prik noći moraju spati u dvorani ognjogasnoga stana, je rekla Klaudija Fellinger, koordinatorica priredbe od dolnjopuljanske mladine. Uzato organizira Hrvatski akademski klub (HAK) vožnju busom na priredbu. Zainteresirani se još do srijede moru najaviti za vožnju shuttle-busom na „Dan mladine“ i opet najzad. „Dan mladine“ se jur po drugi put održuje u Dolnjoj Pulji. Prvi put su Dolnjopuljanci 1975. ljeta bili suorganizatori ove fešte.

Nastupit ćedu Lana Jurčević i Željko Bebek

Na ovom jur 45. Danu mladine ćedu uz domaće sastave Turbokrowodi, Pinkica, Bondersölj i Jay Bow nastupiti Željko Bebek, Audio Detektiv i Lana Jurčević. Dan mladine priredjuje Hrvatski akademski klub svako ljeto u kooperaciji s drugim selom.

Hrvatski akademski klub (HAK) je jur raspisao naticanje za „Dan mladine“ 2018.

Lani je bio „Dan mladine“ u Stinjaki. Njega su skupa priredili HAK i KIS, Kulturna inicijativa Stinjaki.


to top