Projekt 100 ljet Republika Austrija

2018. ljeto će stati u znaku 100. obljetnice postojanja Republike Austrije. 1918. ljeta se je naime raspala Austro-Ugarska Monarhija. Ov historični dogodjaj i s njim povezane konzekvencije kanu posredovati dici i mladini u svi gradišćanski škola.

Zbog toga su Pedagoška visoka škola i zemaljski školski savjet inicirali poseban projekt, koga su predstavili utorak u Zemaljskom študiju ORF-a u Željeznu. U projekt su uključene sve gradišćanske škole, je rekla nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner.

U zemaljskom študiju ORF-a Gradišće…

…su predstavili projekt

Zastupniki škol, politike i ORF-a su bili pri prezentaciji projekta

Posredovati povjest dici i mladini

Cilj projekta je, školskoj dici posredovati povijest Republike Austrije zadnjih 100 ljet, tako Vukman-Artner.

Kanu kod dice zbuditi i svist za demokraciju i slobodu, i to na područji tehnike, prirode, politike i društva.

Momentano sabiraju ideje, a na webstranici „100 ljet Republika Austrija“ škole i učitelji moru najti podupiranje i impulze.

Projekt kanu realizirati pomoću e-learninga, tako da se dica uču, kako zahadjati s mediji i novimi tehnologijami.

I izložba o manjinskom školstvu pripada ovoj temi

Jur 9. novembra ovoga ljeta neka se škole bavu ili u podučavanju ili u projekti s ovom temom, tako Karin Vukman-Artner.

Toj tematiki pripada i putujuća izložba o manjinskom školstvu u Austriji, ka je u marcu ovoga ljeta gostovala u Dvojezičnoj gimnaziji u Borti. Momentano se nahadja u Kugi u Velikom Borištofu. Oko 20 škol je jur hasnovalo ponudu, da kaže izložbu, tako Karin Vukman-Artner.

ORF Gradišće je kooperacijski partner

Zemaljski študio ORF-a Gradišće je kooperacijski partner, ki stavlja na platformi „TV-thek goes school“ interaktivne elektronske knjige i televizijske filme na raspolaganje.

Svi prinosi i podatki projekta ćedu se prezentirati na posebnoj internetstranici.

100 ljet Republika Austrija


to top