Promjene u fara u dijecezi Željezno

Početkom septembra je u neki fara došlo do personalnih promjenov. S pogledom na budući dušobrižnički prostor je u Kalištrofu uz dosadašnjega farskoga moderatora Grzegorza Kotyniju imenovan Viktor Ludwig Oswald kot dodatni farski moderator, a to ne samo za Kalištrof, nego i za Racindrof, Gornji Ramac, Sveti Martin, Landžer i Neutol.

Trajštofac Torsten Carić, ki se je po boravku u redu Šotov u Beču vrnuo u dijecezu Željezno, sada službuje kot farski moderator u fari Bizmet. Marie-Luise Hermine Hendler službuje kot pastoralna asistentica u Bandolu, a uza to u Rohuncu i Novom Hodasu.

Torsten Carić se je opet vrnuo u dijecezu Željezno.

Dijakon Andreas Stipšić iz Vulkaprodrštofa nastavlja svoj pastoralni praktikum u fara Stinjaki i Licištrof.

Andreasa Stipšića (u sredini) su ljetos zaredili za dijakona.

Stalni dijakon Georg Vuković je uz svoje dosadašnje zadaće kot pomoćnik u fara Cindrof i Klimpuh i kot dušobrižnik Dijecezanske gimnazije u Željeznu sada asistent u Hrvatskoj sekciji dijeceze Željezno. Rasporčan Vuković će po vlašći riči uz drugo sastavljati pastoralni materijal za hrvatske fare u Gradišću.

Georg Vuković će sada i pomagati u Hrvatskoj sekciji.


to top