Promjene u štabu zaposlenih HKD-a

U uredu Hrvatskoga kulturnoga društva u Željeznu je došlo do promjene u teamu zaposlenih suradnikov. Po odlasku tajnika Matthiasa Wagner iz Pinkovca će Katarina Zvonarić iz Velikoga Borištofa od 1. oktobra djelati 20 uri u tajednu za HKD, od toga kot jur dosle deset ur za uredjivanje biblioteke društva.

Matthias Wagner zastupa HKD u Savjetu za hrvatsku narodnu grupu

U opsegu od deset ur djela i študenat pedagoške visoke škole, Dominik Tallian iz Bandola. Za funkcioniranje društva se skrbu zvana toga Marijana Wagner iz Pinkovca, ka podvara pretežno ured HKD-a u Borti, i Gabi Kuzmić iz Gerištofa, ka službuje u Željeznu.

Katarina Zvonarić

Dominik Tallian


to top