Prvi sastanak nove djelatne grupe

Nova djelatna grupa o obrazovanju unutar Federalističke unije europskih narodnih grup (FUEN) je pred kratkim imala svoj prvi sastanak u Flensburgu. Suradjivalo je oko 25 pripadnikov različnih manjin, ki su zastupali 14 manjinskih organizacijov.

Med kotrigi djelatne grupe je Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču.

Gabriela Novak-Karall zastupa jur ljeta dugo Hrvatski centar u FUEN-u

U djelatnoj grupi su raspravljali o pravu na obrazovanje na materinskom jeziku, o različni sistemi i modeli manjinskoga školstva kao i o mogući budući strategija u ti pitanji, je rekla Gabriela Novak-Karall.

Fokus i na funkciji roditeljev

Jedna točka u sklopu razgovorov je bila na primjer da će FUEN u budućnosti biti kotno platforma za informacije o svi mogući manjinski školski sustavi. Takorekuć datarnica sa svimi mogućimi podatki, je rekla Gabrijela Novak-Karall.

Nadalje se je tematiziralo, da bi mogli predložiti skupne EU-projekte na temelju izobrazbe. A važna tema je bila kako poboljšati imidž manjinskoga jezika. U tom pogledu da je važna funkcija roditeljev, ki neka se pominaju s dicom u materinskom jeziku i ki dici posredjuju da je važno koristiti manjinski školski sustav, ovako Novak-Karall dalje.

Sastanki su predvidjeni dvakrat u ljetu

Pri sastanku su se dogovorili, da će se djelatna grupa „Obrazovanje“ sastati barem dvakrat u ljetu. Dojdući sastanak će biti jur u okviru ljetošnjega FUEN-kongresa, ki će se održati od 20. do 24. junija u Leeuwardenu/Ljouwert u Nizozemskoj kod zapadnih Frizov.

Daljnja tema FUEN kongresa će biti i daljnje postupanje u vezi s inicijativom Minority SafePack.

Federalistična unija europskih narodnih grup
Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten


to top