Reforma naobrazbe fiksirana

SPÖ, ÖVP i Zeleni su se pandiljak po dugoljetnom natezanju ujedinali na reformu naobrazbe. Zastupniki Gradišćanskih Hrvatov su u okviru raspravov redovito potribovali, da bi se u okviru ove reforma ne bi počemerio položaj narodne grupe u pogledu na naobrazbu.

Martin Ivančić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Polag predsjednika Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martina Ivančića, ovom reformom neće dojti do počemerenja.

Nadalje hrvatski učitelji na dvojezični škola

Uvjeti podučavanja da ćedu biti moderniji i bolji. Škole ćedu moći same odlučiti svoja težišća a i dica da ćedu moći bolje sudjelivati pri podučavanju, tako Martin Ivančić. Ča se tiče autonomije škol more direktor odlučiti, koga učitelja će zaposliti.

Za dvojezične škole se ali ništ neće preminiti: zaposliti ćedu nadalje morati učitelje, ki vladaju hrvatskim jezikom. I udio podučavanja hrvatskoga jezika će tako ostati kot je to zapisano u Zakonu za manjinsko školstvo. To znači, da se na jednoj dvojezičnoj školi ne more za jednu uru manje podučavati hrvatski jezik da bi u nekom drugom predmetu imali već ur, tako Martin Ivančić.

Skupna administracija dvojezičnih škol

Ča se tiče skupne administracije pojedinih škol u takozvani „clusteri“ ćedu gledati na to, da budu dvojezične škole pod jednim skupnim krovom. Pri stvaranju novoga modela skupne škole, ada takozvane „Gesamtschule“ ćedu upeljati hrvatsko odiljenje u slučaju, da škola ne nudi hrvatsko podučavanje.

To da još ne stoji u školskom zakonu i će se morati još točno definirati, je rekao Martin Ivančić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Naobrazbenu reformu kanu u parlamentu zaključiti dojdući tajedan.

U aprilu ovoga ljeta su narodne grupe iskale razgovor s opozicijskimi strankami o reformi naobrazbe.


to top