Seminar slikanja s Michaelom Fuchsom

U Trajštofu su održali seminar slikanja s umjetnikom Michaelom Fuchsom. Osam ljudi iz Trajštofa i drugih sel sjevernoga i sridnjega Gradišća se je najavilo za djelaonicu slikanja pod peljanjem Michaela Fuchsa. Organizator seminara je bio Karolj Palković.

Lani su u farskom škadnju Trajštofa imali izložbu ovoga slikara i njegovoga oca Ernsta Fuchsa, poznatoga suutemeljitelja Bečanske škole Fantastičnoga realizma.

Kot je rekao Karol Palković su slike Michaela Fuchsa lani bile tako zvanaredne, da su brojni ljudi rekli, da bi se tu tehniku rado naučuli. Zbog toga si je mislio, da bi ga pitao za održanje seminara, ako se dost ljudi najavi, tako Palković.

Organizator seminara, Karol Palković iz Trajštofa

Fuchs je kazao staru talijansku tehniku slikanja

Umjetnik Michael Fuchs se bavi starom talijanskom tehnikom, kom su slikari u Italiji djelali u 16. i 17. stoljeću. Pri trodnevnoj djelaonici je ljudem kanio pokazati, kako se on s farbami od ulja približuje sliki, je razlagao Karol Palković.

Koristili su samo četire farbe, i to kafecko, črljeno, žuto i bijelo. Pri seminaru su sudioniki morali otcrtati portret, a umjetnik Fuchs im je kazao kako najbolje najti perspektivu, kako početi sliku i razjasnio im je pitanja svitline. U tri dni su svi sudioniki završili svoju sliku. Kot je rekao Karolj Palković je bila štimunga jako dobra, tako da kanu opet prirediti ovakovu djelaonicu.

Turističko društvo i općina Trajštof svako ljeto organiziraju izložbe umjetnosti u farskom škadnju sela, a sada i seminar sa slikarom Michaelom Fuchsom.

Umjetnik Michael Fuchs je zainteresiranim posredovao…

…staru talijansku tehniku slikanja u ulju


to top