Shodišće u Bosnu i Hercegovinu

Prik 60 ljudi iz Trajštofa i Uzlopa je sudjelivalo pri shodišću u Bosnu i Hercegovinu, od koga su se ov tajedan vrnuli. Vjerniki su pod peljanjem farnika Željka Odobašića pohodili nekoliko varošev i hodočasnih mjest u srpskom i u hrvatskom dijelu države.

Put je završio u Medjugorju a shodišće su počeli u Banja Luki.

Grupa hodočasnikov u pravoslavnoj crikvi u Banja Luki…

…kot i u katoličanskoj katedrali Banja Luke

Farnik Željko Odobašić si je željio, da vjerniki njegovih far upoznaju Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga su prvi dan prespali u Banja Luki, kade su si pogledali pravoslavnu crikvu i katoličansku katedralu svetoga Bonaventure. Pohodili su i samostan trapistov, ki su poznati za njev sir. Sada još držu kih 300 krav i svaki dan produciraju 60 do 70 hlibov sira.

Kod trapistov

Pohodili su i varoš Jajce u kom po riči farnika Odobašića već nij Hrvatov niti katoličanov. U blizini Jajca leži hodočasno mjesto Podmilačje, ko su hodočasniki isto pohodili.

Glavni cilj putovanja je bilo Medjugorje

Glavni cilj je bilo Medjugorje

Drugi dan navečer su dospili u Medjugorje kade su sudjelivali i pri internacionalni maša, pri večernjem klanjanju isto tako kot i pri nediljnoj maši za seoske ljude. Nedilju otpodne su si pogledali Mostar.

Peljač puta, farnik Trajštofa i Uzlopa Željko Odobašić

Po riči farnika Odobašića su u Medjugorju treti dan doživili najlipši križni put.

Križni put na brig Križevac u Medjugorju

Kad su bili kod trete štacije da je počelo tako jako curiti, da su od briga curili potoki vode. Ipak su svi išli po godini dalje. Jedan da je drugoga vukao kot je to i u životu. A kod devete štacije da je pak prosvitilo sunce i svi ki su se otpravili da su došli do križa na brigu Križevcu od koga se vidi cijela dolina u koj leži Medjugorje.

Na vrhu briga Križevca u Medjugorju


to top