Školari Željezna i Matrštofa u Dalmaciji
Schüler von Eisenstadt und Mattersburg in Dalmatien

Školari hrvatskoga jezika iz Trgovačkih akademijov Željezno i Matrštof, saveznih gimnazijov u Željeznu i Matrštofu kot i Terezijanuma u Željeznu su se vratili od svojega jednotajednoga putovanja u južnu Dalmaciju.

Die kroatischen Schüler der Handelsakademien Eisenstadt und Mattersburg, den Bundesrealgymnasien Eisenstadt und Mattersburg, wie auch des Theresianums in Eisenstadt sind von ihrer einwöchigen Reise ins südliche Dalmatien zurückgekehrt.

Uz Dubrovnik si je grupa od 24 školarov pogledala Šibenik, Split, Trsteno, Medjugorje, Mostar, nacionalne parke Plitvica i Krka kotno arheološki muzej Narona u Vidu i muzej Nikole Tesle u Smiljanu.

Neben Dubrovnik hat sich die 24-köpfige Schülergruppe Sibenik, Split, Trsteno, Medjugorje, Mostar, die Nationalparks Plitvice und Krka, sowie das Archäologische Museum Narona und Vide und das Museum von Nikola Tesla in Smiljan angesehen.

Nacionalni park Krka je bio prva štacija školarov iz Željezna i Matrštofa
Der Nationalpark Krka war die 1. Station der Eisenstädter und Mattersburger Schüler

Obrazbeno putovanje kot nagrada
Die Reise als eine Belohnung

Putovanje je bila nagrada za školare, da su se cijelo ljeto učili i pohadjali nastavu hrvatskoga jezika, veli Angelika Kornfeind, profesorica hrvatskoga jezika u Željeznu i organizatorica putovanja. Program razgledavanja je bio jako opširan, tako da je za školare bilo dost naporno. Ali imali su i priliku za kupanje u Nacionalnom parku Krka.

Die Reise war eine Belohnung für die Schüler, welche 1 Jahr den Unterricht besucht und kroatisch gelernt haben, meinte Angelika Kornfeind, Professorin für Kroatisch in Eisenstadt und Organisatorin der Reise. Das Programm der Reise war sehr ausführlich und somit für die Schüler sehr anstrengend. Trotzdem war Zeit zum Baden im Nationalpark Krka.

Plitvička jezera

Većina školarov da još nije bila u Dubrovniku, Mostaru ili Medjugorju, niti su se vozili malimi čamci po Neretvi. Ono ča su vidili i doživili u ovom tajednu se ne more posredovati u misec dan školskoga podučavanja, je rekla Kornfeind. I važno je da školari upoznaju zemlju, čiji jezik se uču. Ovakovo putovanje da podupira motivaciju za učenje hrvatskoga jezika.

Der Großteil der Schüler war noch nie in Dubrovnik, Mostar oder Medjugorje, noch sind sie mit kleinen Booten auf der Neretva gefahren. Das was sie in dieser Woche gesehen und erlebt haben, kann nicht in einem Monat des Unterrichtes vermittelt werden. Wichtig ist, dass die Schüler das Land kennenlernen, deren Sprache sie erlernen. Solche Reisen unterstützen die Motivation zum Lernen der kroatischen Sprache.

Hrvatski jezik su morali koristiti i su koristili
Sie mussten die kroatische Sprache benützen und haben sie genutzt

Tokom boravka su školari i školarice stalno morali koristiti i koristili hrvatski jezik bilo u restorani bilo u prodavaonica. Uza to da su morali i stalno prevadjati razlaganja hrvatskih vodićev n a nimški jezik, ar su u grupi imali i početnike hrvatskoga jezika. Kornfeind se veseli da su sudioniki putovanja i medjusobno govorili hrvatski i pri vožnji busom jačili hrvatske jačke.

Während des Aufenthaltes mussten die Schüler die kroatische Sprache benützen und nutzten sie auch im Restaurant oder in den Geschäften. Außerdem mussten sie ständig die kroatischen Ausführungen der Reiseleiter ins Deutsche übersetzen, weil auch Neulinge in der Gruppe waren. Angelika Kornfeind freut sich, dass die Reiseteilnehmer auch untereinander kroatisch gesprochen haben und während der Busreise kroatische Lieder gesungen wurden.

Grupa je bila i na izletu u Medjugorju u Hercegovini
Die Gruppe war auch in Medjugorje und Hercegovina

Školari u starosti od 14 do 18 ljet iz željezanskih i matrštofskih škol su se tokom tajedna čuda družili. Pozitivno je da vidu, da se i u drugi škola uču hrvatski jezik, misli Kornfeind. S njom je još Ivan Rotter, profesor hrvatskoga jezika u Matrštofu, sprohadjao školare i školarice.

Die Schüler der Eisenstädter und Mattersburger Schulen waren im Alter von 14 bis 18 Jahre. Im Laufe der Woche wurden viele Freundschaften geschlossen. Positiv ist, dass sie sehen, das auch in anderen Schulen die kroatische Sprache gelehrt wird meint Angelika Kornfeind. Mit ihr hat noch Ivan Rotter, Professor für kroatisch in Mattersburg, die Schüler begleitet.


to top