Slab kvalitet hrvatskoga službenoga jezika

Korišćenje hrvatskoga jezika u uredi i pred vlasti je zapisano u Članu 7 Austrijanskoga državnoga ugovora. Ali upotribljavanje je Austrija riješila stoprv po odluki Ustavnoga suda 1990. ljeta. Ipak je dosadašnja praksa puna nedostatkov. Tako aktualni slučaj, ki se tiče Branka Kornfeinda, stavlja u pitanje i jezični kvalitet službenih dokumentov na hrvatskom jeziku.

Neugodno službeno pismo je početkom ovoga ljeta dostao Branko Kornfeind, farnik u Vincjetu, anonimnu naredbu zbog prekršaja prehitre vožnje autom. Kornfeind je na to prosio vlast da se u korespondenciji s njim služi hrvatskim jezikom i je tim iskoristio svoje pravo na hrvatski službeni jezik. Koncem maja mu je pak vlast poslala odluku o kaštigi. Ali to na jeziku, kim Kornfeind uopće nije zadovoljan.

Branko Kornfeind se uzrujava mišovini jezikov u službenom pismu

Rješenje vlasti valja, ako je jezik razumljiv

Činjenica, da se Kornfeind ne drži krivim, ar da se u spomenuto vrime nije vozio svojim autom na spomenutoj cesti kod Cindrofa, je u ovom slučaju manje zanimljivo nego pitanje, je li rješenje more biti nevaljano, ako jezik ne odgovara. Odvjetnik i stručnjak za manjinsko pravo, Franjo Schruiff je rekao, da rješenje službenoga pisma valja, ako človik razumi ča je mišljeno, zač je kaštigan i ča more protiv toga djelat. Drugo pitanje, ko je kod hrvatskoga službenoga jezika važno, je da li je to po hrvatsku a to mora slavist reć, tako Schruiff.

Iz pravne strani valja rješenje, ako je razumljivo, misli advokat Franjo Schruiff

Jako slab i pogrišan službeni jezik

Sudska tumačica za hrvatski, srpski, bosanski i gradišćanskohrvatski jezik, Zorka Kinda-Berlaković je za Hrvatsku redakciju točno pregledala rješenje, ko je vlast poslala kao dokumenat na gradišćanskohrvatskom jeziku Branku Kornfeindu.

Polag nje je prvi dio dokumenta na nekom gradišćanskohrvatskom dijalektu ne na normiranom standardnom jeziku, a drugi dio na srpskom jeziku. To je kot kad bi nimškogovorećemu Austrijancu rješenje izdali ne na nimškom jeziku nego na Nizozemskom, tako Zorka Kinda-Berlaković.

Slavistica Zorka Kinda-Berlaković je pregledala pismo…

…i našla brojnih jezičnih falingov

HKD protestira i potribuje poštivanje jezika

Pravnu nevaljanost ili valjanost rješenja jezikoslovka ne more ustanoviti. Ali nje jezična analiza dokumenta nije na diku prevoditelja. Našla je već od 60 pogrišak, od pravopisa i gramatike, problemov u leksiki do reda riči, ki ne odgovara hrvatskomu duhu jezika, je nabrojila slavistica Kinda-Berlaković.

Prilikom ovoga slučaja Hrvatsko kulturno društvo u pismu protestira protiv katastrofalnoga jezičnoga kvaliteta službenih dokumentov i potribuje poštivanje jezika narodne grupe.

Predsjednik Savjeta Ivančić za školovanje činovnikov

O potriboći i mogućnosti poboljšanja prakse hrvatskoga službenoga jezika, je rekao predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić, da se mora pregledati koliko ljudi je zaposleno na vladi, ki imaju dodatnu plaću zbog hrvatskoga službenoga jezika.

Ako su oni u stanju se moraju školovati i bi se morali bolje naučiti, tako Ivančić. Ako nisu u stanju se mora izvan vlade pogledati, ki prevoditelji dojdu u obzir i se napraviti listu, a ti neka onda prevadjaju, je predložio Martin Ivančić.

Predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić potribuje školovanje činovnikov

Zemlja se zgovara na slabo potribovanje pismenoga službenoga jezika

Zemlja Gradišće, ka je odgovorna za osiguranje hrvatskoga službenoga jezika, naglašava, da se u Gradišću koristi hrvatski službeni jezik zvećega usmeno u kontaktu s općinskimi vlasti. Pismene dokumente na hrvatskom jeziku da gradjani potribuju samo rijetkokrat.

Direkcija zemaljskoga ureda je u pismenom stavu izjavila da je korišćenje hrvatskoga službenoga jezika garantirano tim, da su mnogi službeniki zemlje sami pripadniki narodne grupe i tako moru zadovoljiti odgovarajuća potribovanja. Uza to da Zemlja i koristi usluge prevoditeljev. Na pitanje o njevoj jezičnoj kvalifikaciji nismo dostali odgovora.

Za direkciju zemaljskoga ureda je dost usmeni hrvatski službeni jezik

Planiran je razgovor s predsjedniki Savjeta

Ali Direkcija zemaljskoga ureda je povodom aktualnoga slučaja pozvala predsjednike Savjeta za hrvatsku narodnu grupu pandiljak 18. septembra na razgovor, pri kom se neka najdu mogućnosti za poboljšanje.

Rješenje vlasti doslovno


to top