„Smovey parkur“ u Trajštofu otvoren

U Trajštofu su svetačno otvorili takovazni „smovey parkur“. Smovey je športska sprav, ka se more hasnovati i za jačanje mišićev kot i treniranje izdrživljosti. Parkur u Trajštofu ima sedam pločov, na ki su opisane različne vježbe smovey spravom.

Nalazi se u blizini Kladlerovoga ribnjaka. Izgradnju parkura je financirala općina po ideji Sieglinde Karlić, ka jur dugo pelja djelaonice o smovey treningu, je rekao načelnik Trajštofa, Andreas Rotpuller (SPÖ). Stroški iznašaju oko 350 eurov.


U Trajštofu su otvorili takovazni „smovey parkur“


to top