DOGH | BILDUNGSWERK

Društvo za obrazovanje gradišćanskih Hrvatov (DOGH) je osnovano 1991. ljeta. Od početka je cilj društva da se pinez iz lonca Saveznoga kancelarstva upotribi za tečaje i za (dalje) obrazovanje Hrvatov i prijateljev Hrvatov.

Tako stoji u statuti: Društvo se zalaže za očuvanje, podupiranje i razvijanje hrvatskoga narodna dobra. DOGH kani svojom aktivnošću pridonesti da se jezik, kultura, navade i običaji gradišćanskih Hrvatov očuvaju i razvijaju.

Ove cilje kani DOGH dostignuti s tečaji za tamburanje, za jačenje narodnih jačak i za narodne tance, s jezični tečaji i s predavanji. Kroz ljeto dan organizira DOGH 50 do 60 tečajev. Neka bude na dobro naše narodne grupe.

odborniki:

Kornfeind Branko Mag. – predsjednik
Cirković Martin Dr. – podpredsjednik
Miletić Martin Mag. – podpredsjednik
Kornfeind Milan Dr. – blagajnik
Mogyorósi Petar MSc – perovodja
Ermler Mia i Palković Karolj – kontrolori


to top