URBARIALNA OPĆINA | URBARIALGEMEINDE

Urbarijalna općina Trajštof je utemeljena 1864. To je bilo moguće zbog nagodbe med vlastelinom Karlom pl. Mészárosem de Nagy-Lütse, punomoćnikom kneza Pavla III. Antona Esterházyja i trajštofskimi «zemljoposjedniki». Na temelju ove nagodbe su velike poljodjelske površine ali i pašnjaki ter loze pretvoreni u zajednički (seljaki i hižičari) odnosno privatni posjed.

Die Urbarialgemeinde Trausdorf wurde 1864 gegründet. Grundlage dafür war ein Vergleich zwischen dem Grundherrn Karl von Mészáros de Nagy-Lütse als Bevollmächtigtem von Fürst Paul III. Anton Esterházy und den „Trauersdorfer Grundbesitzern“. Auf Basis dieses Vergleiches gingen große Flächen von Ackerland, aber auch Weideflächen und Wald in Gemeinschaftsbesitz (Bauern und Kleinhäusler), teilweise aber auch in Privatbesitz über.

Urbarijalnim imanjem je na početku upravljala ondašnja općinska uprava. Stopr 1932. je održano utemeljno spravišće. Zajednički posjed je ončas obuhvaćao 2000 dijelov, ki su bili podiljeni na 175 posjednikov.

Der Urbarialbesitz wurde in den Anfängen von der damaligen Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Erst 1932 fand die Gründungsversammlung der Urbarialgemeinde statt. Der Gemeinschaftsbesitz umfasste damals knapp über 2000 Anteile und teilte sich auf 175 Besitzer auf.

Momentano su u katastru upisani sve skupa 2062 imovinski dijeli. Cjelokupni posjed urbarijalne općine iznaša oko 151 ha. Od ove površine otpada prilično 80 ha na pašišće, 30 ha na polja, a oko 8 ha na lozu.

Derzeit werden im Grundbuch insgesamt 2062 Besitzeranteile ausgewiesen. Der Gesamtbesitz der Urbarialgemeinde beträgt insgesamt rund 151 ha. Unter anderem entfallen dabei rund 80 ha auf die Hutweide, 30 ha auf Ackerflächen sowie auf Waldbesitz rund 8 ha.

K zemljišnomu posjedu urbarijalne općine sliši i tzv. «Pergerovo jezero». 1974. su urbarijalna općina i obitelji Perger-Jakowitsch sklopili arendalni ugovor, tako da su ovde mogli graditi ferijalne stane. Na dotičnom arealu ferijalnoga naselja II s površinom od prilično 21 ha je do dana današnjega izgradjeno oko 220 jednoobiteljskih hiž. Ugovor o arendi, ki je 2004. istekao, je produžen.

Zum Grundbesitz der Urbarialgemeinde gehört auch der sogenannte „Pergersee“. Im Jahre 1974 wurde zwischen der Urbarialgemeinde und den Familien Perger-Jakowitsch ein Pachtvertrag abgeschlossen, der die Errichtung von Ferienhäusern ermöglichte. Auf der gegenständlichen Fläche der Feriensiedlung II im Ausmaß von ca. 21 ha wurden zwischenzeitlich rund 220 Einfamilienhäuser errichtet. Der im Jahre 2004 abgelaufene Pachtvertrag wurde verlängert.

Bliže informacije o razvitku i povijesti urbarijalne općine Trajštof Vam na opširan način nudi jubilarni spis s naslovom “140 ljet urbarijalna općina Trajštof” iz 2004. ljeta.


to top