ZIGH | Wissenschaftliches Institut

ZIGH je neodvisno i za općinstvo hasnovito udruženje.
Das Wissenschaftliche Institut der burgenändischen Kroaten ist überparteilich und gemeinnützig.

Zadatki Instituta su
Die Aufgaben sind

Istraživanje kulturnih, društvenih, gospodarstvenih, pravnih i političkih pitanj GH. Sakupljanje poveljov, povijesnoga materijala i sredjenje materijala. Priminjanje istraživačkih rezultatov. Suradnja i izgradjenje kontaktov s drugimi znanstvenimi institucijami, ke se bavu sličnimi pitanji.

Erforschung kultureller, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher, rechtlicher und politischer Fragen der Burgenlandkroaten. Sammlung urkundlicher Materialien und deren Verwaltung. Anwendung der Forschungsresultate. Zusammenarbeit und Kontakte mit wissenschaftlichen Institutionen, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen.

Kotričtvo
Mitgliedschaft

Redovitim ili potpomagajućim kotrigom more nastati svaki, ka/ki se zalaže za opstanak i razvitak etničkoga identiteta, kot i općenite društvene ravnopravnosti, kot i za priznavanje jezično-kulturne zajednice hrvatske narodne grupe u Gradišću.

Ordentliches oder förderndes Mitglied kann jede/r werden, die/der sich für die Erhaltung und Entwicklung der ethnischen Identität, sowie allseitige gesellschaftliche Gleichstellung und sprachlich-kulturelle Anerkennung der burgenlandkroatischen Volksgruppe einsetzt.

www.zigh.at


to top