Štartaju akutne ordinacije u Gradišću

U Gradišću ćedu srijedu krenuti u svi sedmeri kotari Gradišća akutne ordinacije u bolnica. Akutne ordinacije su mišljene za opskrbljavanje pacijentov izvan ordinacijskih vrimen praktičnih vračiteljev. Otvorene su od pandiljka do petka od 17.00 do 22.00 navečer.

Onda u bolnici praktični vračitelj podvara pacijente s manjimi akutnimi problemi a drugi vračitelj ide na vizite, ada pohode pacijentov doma.

Akutna ordinacija u Borti

U bolnici u Borti su jur 2016. ljeta upeljali akutnu ordinaciju kot pilotni projekt.

U matrštofskom i jeništrofskom kotaru su akutne ordinacije smješćene u kotarskom sidišću Črljenoga križa. Onde će samo jedan vračitelj imati službu.

Novimi akutnimi ordinacijami kanu rasteretiti vračitelje u bolnica i pred svim praktične vračitelje, ki ćedu tako imati manje noćnih službov. Vračitelj Trajštofa i Uzlopa, Milan Kornfeind, ki je od prvoga aprila u mirovini, pozdravlja ovo rješenje.

Milan Kornfeind

On kot dugoljetni vračitelj na selu i kot kotrig Vračiteljske komore pozna situaciju i probleme, s kimi su konfrontirati vračitelji u današnjem času. Djelo praktičnoga vračitelja na selu se mora atraktivirati ar manjkaju mladi vračitelji, ki se zanimaju za ov posao, je rekao Milan Kornfeind.

„Nedavno sam držao seminar o otvaranju praksov. Došli su 22 vračitelji iz Gradišća, ki ćedu stupiti u mirovinu i 8 do 9 zaniteresiranih mladih vračiteljev. To znači da na dva vračitelje, ki ćedu stupiti u mirovinu, dolazi u obzir jedan mogući nasljednik“, razlaže Milan Kornfeind.

U Matrštofu će akutna ordinacija biti smješćena u centrali Črljenoga križa

Hitna telefonska služba u noći pod brojem 141

Dosada su praktični vračitelji imali četire do pet noćnih službov u misecu. Novim sistemom da će ih biti za polovicu manje a pred svim ćedu biti čuda kraće. Tim praktični vračitelji već nisu za dostignuti cijelu noć.

„Mi smo širom Austrije jedina krajina, kade su praktični vračitelji imali svaki dan noćne službe“, veli Milan Kornfeind.

Po deseti ura navečer pacijenat more pod hitnim telefonskim brojem 141 nadalje kontaktirati vračitelja za telefonske tanače ili se more odvesti u bolnicu, kade neki vračitelj svenek ima hitnu službu.

Teža situacija za pacijente

Za pacijente će biti u budućnosti sigurno malo teže, ar oni ćedu morati najpr misliti. Ada, ako počnu neki simptomi djelovati jur tokom dana, onda se odmah mora pojti domaćemu vračitelju a ne čekati do noći, preporučuje Milan Kornfeind.


to top