Študentice iz Hrvatske u Gradišću

Dvi študentice zagrebačkoga sveučilišća su u okviru novoga predmeta na Hrvatski studiji „Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori“ do subote na pohodu u Gradišću. Četvrtak i petak su podučavale hrvatski jezik na Terezijanumu i na saveznoj gimnaziji u Željeznu.

Ovo je polag učiteljice za hrvatski jezik, Angelike Kornfeind, prva takova suradnja gradišćanskih škol sa sveučilišćem u Zagrebu. Asistentica Lidija Bogović je rekla o projektu, da neka hrvatske študentice upoznaju dijasporu i način, kako se ovde djela. Cilj je, da se najdu puti za očuvanje hrvatskoga jezika u dijaspori i nastavljanje suradnje.

Študentice Martina Marković i Josipa Klarić pri nastavi na saveznoj gimnaziji…

…i u Terezijanumu u Željeznu

Lidija Bogović je asistentica peljačice projekta Sanje Vulić, profesorice na Hrvatski studiji u Zagrebu. Vulić je stoprv srijedu u Trajštofu držala predavanje o Molisanski Hrvati.

Sanja Vulić je predavala u Trajštofu

Zvana toga Vulić pripravlja prvu ljetnu školu hrvatskoga jezika i kulture za učitelje hrvatskoga jezika od 16. do 23. junija u gradu Krk na otoku Krku. Boravak isto organizira u okviru projekta Suradnja s hrvatskimi autohtonimi zajednicami u dijaspori.


to top