Trajštof: 5.000 eurov za dobru svrhu

U okviru dvih akcijov su stanovniki Trajštofa lani u predbožićnom vrimenu darovali prilično 5.000 eurov za karitativne svrhe. Pri akciji nakinčenih oblokov su organizatori sakupili 4.000 a ognjobranci su pri darivanju sviće mira nabrali 1.000 eurov.

Stanovniki Trajštofa, ki su sudjelivali pri kinčenju adventskih oblokov, su nabrali 4.000 eurov za organizaciju Svitlost za svit (Licht für die Welt).

4.000 eurov su sakupili za društvo Svitlost za svit…

Adventski obloki u Trajštofu po 19. put

Suradniki ove organizacije financijski omogućuju pred svim operacije na očiju u Tretom svitu. U Trajštofu je po 12. put organizirala Brigitta Unger kinčenje adventskih oblokov. Sudjelivali nisu samo privatniki nego i neka društva kot na primjer ognjobranci, ÖAAB ili i osnovna škola. Pri prezentaciji pojedinih oblokov su prodavali i rastakali zakipljeno vino i tako nabrali svotu od 4.000 eurov. Adventske obloke su u Trajštofu kinčili po 19. put.

…a 1.000 eurov za društvo Spasite dite

Ognjobranci podupiraju „Spasite dite“ u Željeznu

Delegacija ognjobrancev iz Trajštofa je pred kratkim predala šek u vridnosti od 1.000 eurov organizaciji Spasite dite u Željeznu. Pineze su nabrali ognjobranci Trajštofa pri tradicionalnom darivanju sviće mira na sam Badnjak.


to top