Trajštof ima oficijelno novu vračiteljicu

Općina Trajštof je oficijelno pozdravila novu praktičnu vračiteljicu u selu, Sandu Pranjić. Pranjić je jur dosada zastupala općinskoga vračitelja Milana Kornfeinda, ki je s 1. aprilom stupio u mirovinu.

68-ljetni Kornfeind je od 1. julija 1980. ljeta prez prekida opskrbljavao pacijente u Trajštofu i Uzlopu.

Medicinsko podvaranje ljudi je osigurano

Od junija 2016. ljeta je ordinacija praktičnoga vračitelja smješćena u novoj školskoj zgradi Trajštofa. Kot je rekao načelnik Trajštofa, Viktor Hergović (SPÖ), je s odlukom vračiteljice Sande Pranjić za preuzimanje prakse osigurana medicinska opskrba u selu.

Viktor Hergović, dr. Sanda Prajnić, Andreas Rotpuller i dr. Milan Kornfeind


to top