Trajštof kani ognjogasnu bazu za drone

Ognjobranci iz Trajštofa se školuju za pilote dronov. U Gradišću su predvidjene dvi ognjogasne baze za intervencije dronami, jedna u južnom a druga u sjevernom Gradišću. Ognjogbransko društvo Trajštof se uz druga društva natiče, da bi baza u sjevernom Gradišću došla u selo.

Pred kratkim je 14 ognjobrancev iz Trajštofa kod poduzeća Austro Control položilo ispit za takozvanu A1 iskaznicu. Med njimi je Nikola Palković. Oni da imaju sada dozvolu za drone do 25 kil, ke nesmu letiti u blizini ljudi. Daljnju izobrazbu za drone do 25 kil, kimi smu letiti skoro svagdir, zvana prik množine ljudi, da ćedu još načiniti.


Školovanje ćedu nastaviti

Palković: drone olakšavaju ognjobrancem posao
U Gradišću su zaključili, da će dojti baza za drone u sjeveru u kotar Željezno okolica a ovu da bi rado imali u Trajštofu, tako Palković. Zbog toga da načinjaju ispite a i vozilo s odgovarajućom tehnikom, kot su to monitori, kompjutori i kamere, da jur imaju.

Ako dostanu bazu u selu će zemlja staviti na raspolaganje jednu dronu, kom da ćedu pomagati i drugim društvam pri intervencija. Drone da bolje pokažu kade je oganj i kako moraju postaviti ognjogasna vozila i pometati civi za gašenje, je rekao Nikola Palković. To da valja za ognje vani i nutri.


Pomoću dronov imaju pri intervencija bolji pregled

Zgubljene moru dronami i u noći iskati
Jako hasnovita da je tehnika i pri iskanju ljudi, ar moru posebnimi kamerami i noćas ča viditi. Pri svi intervencija, u ke je involvirano već društav, da drone olakšaju djelo, tako Palković.

Zemaljski savez ognjobrancev javlja, da će odluka o baza dronov u sjevernom i južnom Gradišću pasti do konca ovoga ljeta.


Ognjobranci moru i u škurini …


… posebnom tehnikom dronov laglje djelati


Za upotribljavanje dronov je potribno posebno školovanje


to top