Trajštof pri „60plus taksi“

Trajštof se je kot 90. općina pridružila mobilnomu projektu „60 plus taksi“. Pri ovoj akciji nudu starijim stanovnikom sela vožnju taksijem za povoljniju cijenu tim da jedan dio stroškov preuzima općina.

Ovo je važna ponuda za naše starije stanovnike da ostanu čim mobilniji i da ostane selo za nje atraktivno mjesto za življenje, je rekao načelnik Trajštofa, Viktor Hergović.

Općina izdaje bone u vridnosti od pet eurov, ki se moru koristiti kot sredstvo za plaćanje pri vožnji sa svimi gradišćanskimi taksi poduzeći. Seniori plaćaju za bon 2,50 eurov. Tim se starjim ljudem, ki su prez vlašćega vozila i prez odgovarajuće ponude javnoga prometa, daje mogućnost da invidualno budu mobilni.

90 gradišćanskih općin sudjeluje

Akciju „60 plus taksi“ su pokrenuli 2008. ljeta gradišćanska taksi poduzeća uz podupiranje Zemaljske vlade. Uz Trajštof ovu ponudu imaju u 90 gradišćanskih općin, med njimi i u hrvatski općina Novo Selo, Bijelo Selo, Pandrof, Cindrof, Cogrštof, Štikapron, Uzlop, Vorištan, Veliki Borištof, Bandol, Čajta, Verešvar, Nova Gora, Pinkovac, Stinjački Vrh, Stinjaki, Žarnovica, Frakanava-Dolnja Pulja i Klimpuh.


to top