Trajštof u fotografija tokom 100 ljet

Stoveti rodjendan Gradišća je dao poticaj za zanimljiv projekt u Trajštofu. Karolj Palković, kurator foto-arhiva općine Trajštof, je imao ideju da na temelju povijesnih fotografijov prispodobi seoski kip Trajštofa 1921. ljeta s današnjim oblikom.

Planirana je bila izložba, ali te pravoda neće biti, je rekao Karolj Palković. Dokumentirati su kanili sve ča postoji od sela, početo od dokumentov, ugovorov i slik. Sada su sve slike postavili na webstranicu općine, tako Palković.


Karolj Palković je sastavio foto-arhiv općine Trajštof

Čuvaju 100 ljet stare slike Trajštofa
Našli su i originalne slike Trajštofa iz 1921. ljeta. Petar Krajašić, ki je djelao u zemaljskom arhivu, je našao fotografije i je je pokazao Karolju Palkoviću. Originalne staklene fotografije su čuvali u Pešti u Nacionalnoj biblioteki. Pomoću prijateljskih vezov im se je ugodalo dojti do originalov. 1921. ljeta su profesionalni ugarski fotografi bili na putu i fotografili sela u Gradišću. Tim su kanili vabiti, da se ljudi pri glasovanju odluču za Ugarsku.

Premišljavanje o razvitku seoskoga kipa
Kot je rekao Karolj Palković mu pri dokumentaciji seoskoga kipa Trajštofa tokom 100 ljet ide za to, da ljudi vidu razliku, kako je selo koč izgledalo i kako je sada. Svaki more premišljavati o tom, ča se je poboljšalo ili znamda i ne, tako Palković.

Članak, u ki se prispodablja seoski kip Trajštofa 1921. ljeta i danas, je objelodanjen u aktualnom vazmenom izdanju općinskih novin. Opširan prinos morete čuti u radiomagazinu Kulturni tajedan, pandiljak 29. marca.


to top