Tri kandidati u Trajštofu pri izbori

U Trajštofu ćedu se pri izbori za načelnika naticati tri stranke, a pri izbori u općinski tanač četire. Zeleni, ki su se pred petimi ljeti naticali, ljetos ne kandidiraju.

Za Socijaldemokrate, ki u općinskom tanaču imaju 13 mandatov i držu apsolutnu većinu, će opet nastupiti Viktor Hergović. On je pred petimi ljeti dostao 65,3 procente glasov.

Njegov ondašnji protukandidat od Narodne stranke, Alfred Handschuh je dostao polovicu glasov od Hergovića. Handschuh će i 1. oktobra nastupiti kot načelnički kandidat Narodne stranke, ka u općinskom tanaču ima 7 mandatov.

Za slobodnjake, ki u općinskom tanaču nisu zastupani će ljetos namjesto Hansa Petera Steinera nastupiti Benjamin Gludovac.

Partijski neodvisna lista Trajštof (PULT), ka ima jednoga mandatara u općinskom tanaču, pri izbori načelnika nije nominirala svojega kandidata.


to top