U Trajštofu išću pedagogicu za čuvarnicu

Općina Trajštof je raspisala mjesto pedagoga ili pedagogice u čuvarnici, ka neka zastupa kolegicu za vrime karencije. Djelatni opseg iznaša 100 procentov. Zaposlenje će naredno krenuti u maju.

Med potribovanja slišu završetak pedagoške visoke škole ili matura i diplomski ispit na školi za pedagogiku u čuvarnica uključujući i izobrazbu za podvaranje u obdanišću.

Detaljirane informacije raspisanja je objelodanila općina Trajštof na svojoj strani u facebooku. Polag toga znanje hrvatskoga jezika za pedagoga ili pedagogicu u čuvarnici u Trajštofu nije preduvjet zaposlenja. Rok naticanja je otvoren do 20. aprila 12.00 uri.


to top