Umrla hrvatska Romkinja Horvath
Gestorben ist die kroatische Romanes Horvath

U 93. ljetu života je umrla rodjena Trajštofka Valpurga Horvat. Slišila je med zadnje romske svidoke vrimena, ki su preživili koncentracioni logor u Ravensbrücku.

Im 93. Lebensjahr ist die gebürtige Trausdorferin Walpurga Horvath gestorben. Sie hat zu den letzten Romanes-Zeitzeugen gehört, die das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt hat.

Valpurga Horvat se je rodila 15. novembra 1923. ljeta u Trajštofu, kade je ončas postojalo romsko naselje. Kad su nacionalsocijalisti preuzeli vlast su ljude, ke su nazivali cigane, po redu uhapšili i deportirali.

Walpurga Horvath ist am 15. November 1923 in Trausdorf geboren worden, wo es eine Romanes-Ansiedlung gab. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, haben sie die Leute – welche sie Zigeuner nannten – nacheinander aufgegriffen und deportiert.

20160919_t_valpurga_horvat_1

Kot 15-ljetna došla u logor Ravensbrück
Als 15-jährige kam sie ins Lager Ravensbrück

Valpurgu Horvat su u starosti od 15 ljet iz doma otprimili u logor u Ravensbrück, a isto i nje sestru. Šest ljet kašnje, kratko pred završetkom boja, su sestre teško obetežale i premjestili su je u Bergen-Belsen. Kad su Amerikanci oslobodili logore je Valpurga Horvat došla u odmarališće u Švedsku, a potom se je smila opet vrnuti domom u Trajštof. Odala se je i rodila je dvoju dicu.

Wapurga Horvath haben sie mit 15 Jahren mit ihrer Schwester von zuhause ins Lager Ravensbrück gebracht. 6 Jahre später, kurz nach dem Ende des Krieges, sind die Schwestern schwer erkrankt und nach Bergen-Belsen verlegt worden. Als die Amerikaner die Lager aufgelöst haben, kam Walpurga Horvath zur Erholung nach Schweden und nachher durfte sie wieder nach Trausdorf. Sie hat geheiratet und bekam 2 Kinder.

20160919_t_valpurga_horvat_2

20160919_t_valpurga_horvat_3

Žitak Valpurge Horvat je dokumentiran u broširi i DVD-u izdanja „Mri Historija – Moj žitak“, ko je izdalo društvo Roma-Service skupa s ORF-om Gradišće.

Das Leben von Walpurga Horvath ist in der Broschüre und DVD „Mri Historija – Mein Leben“ dokumentiert, welche von der Romanes-Service-Gruppe in Zusammenarbeit mit dem ORF-Burgenland herausgebracht wurde.

20160919_t_valpurga_horvat_4


to top