Utemeljenje društva „Hrvat S.A.M.“

U oktobru 2018. ljeta kanu utemeljiti kulturno-povijesnu udrugu s imenom „Hrvat S.A.M.“. Kratica stoji za Slovačku, Austriju i Madjarsku. Društvo je pokrenuo dijecezanski biškup Egidije Živković sa ciljem, da poveže sve Gradišćanske Hrvate s ovkraj i onkraj granice.

Kot veli biškup Egidije Živković, je njemu važno, da svi Hrvati iz Gradišća, Slovačke i Ugarske, ali i sve četire biškupije s Hrvati nastupaju kot skupno društvo.

Došao da je čas, da se prekoraknu granice sela, zemlje i biškupije, i da za vrime otvorenih granic moru svi biti skupa pod jednim krovom, tako Živković.

Biškup Egidije Živković je u Zagrebu i pri hrvatskom shodišću u Celju nazvistio društvo „Hrvat S.A.M“

Napraviti nove korake ne samo u jednoj zemlji

On želji, da se napravu novi koraki i se gleda na sve gradišćanske Hrvate, bilo u koj zemlji ili biškupiji živu, je rekao biškup Egidije Živković, ki je utemeljenje novoga društva nazvistio jur pri neki prilika, tako i pri Hrvatskom shodišću u Celju.


to top