Uzlopci i Trajštofci u Murteru

Prik 60 ljudi iz trajštofske i uzlopske fare je sudjelivalo pri shodišću u Murteru. Murter je turistički varoš i otok med Zadrom i Šibenikom. Općina Murter se je na protuliće svojimi muzičkimi i kulinarnimi špecijaliteti predstavila u Uzlopu i Trajštofu i pozvala gradišćanske Hrvate na svoj kiritof, koga su svečevali subotu, na svetak svetoga Mihovila.

Murteru pripadaju i mali otoki, takozvani Kornati. Kot je rekao peljač puta, farnik Željko Odobašić je on računao, da će grupa od 10 maksimalno 20 ljudi pojti na to putovanje u Murter, pokidob je na isti termin bio predvidjen izlet HKD-a iz Trajštofa i Uzlopa u Biograd, na susjedstvo Murtera.

U crikvi u Murteru su…

…prilikom kiritofa svetoga Mihovila…

…svečevali mašu, ku je koncelebrirao farnik Uzlopa i Trajštofa, Željko Odobašić…

…skupa s brojnimi vjerniki iz Gradišća.

120 Gradišćancev na shodišću u Murteru

Ali i za izlet i shodišće u Murter se je najavilo toliko ljudi, da je grupa od 120 ljudi iz Gradišća svečevala svetačnu mašu u Murteru. Kot je rekao Željko Odobašić je općina Murter pozvala goste iz Gradišća, da bi i kljetu opet bili gosti Murterskoga kiritofa i na Danu općine, s tradicionalnom regatom starih brodov i brodic.

Gradišćanci s muzičarom grupe Dupini


to top