Vazmeni seminar MEN-a u Albaniji

U Albaniji je petak završio vazmeni seminar Mladine europskih narodnih grup (MEN). Oko 100 mladih aktivistov jezičnih i nacionalnih manjin iz 20 europskih zemalj je sudjelivalo pri ovom spravišću krovne organizacije omladinskih manjinskih društav.

Oko 100 mladih pripadnikov manjin iz 20 europskih zemalj je sudjelivalo pri vazmenom seminaru MEN-a

Jednotajedni seminar je ljetos organizirala vlaška manjina u Albaniji. Graditi moste” je bilo geslo Vazmenoga seminara Mladine europskih narodnih grup (MEN) u gradu Durresu na jadranskoj obali Albanije.

Situacija manjine Vlahov u fokusu

Sudioniki seminara su upoznali položaj manjine Vlahov u Albaniji i su pohodili grad Berac, koga su uglavnom izgradili Vlahi.

Grad Berac ili Berat u Albaniji je UNESCO 2008. ljeta proglasio Svitskim jerbom

Vlahi su podiljeni po jugistočnoj Europi i živu u Albaniji, Rumunjskoj, Makedoniji i Srbiji. O situaciji Vlahov u Albaniji je rekla Nataša Sarić od Hrvatskoga akademskoga kluba:

U Albaniji živi 100.000 do 200.000 Vlahov. Njev točni broj nije jasan. Albanska država ne priznaje Vlahe kot nacionalnu manjinu, nego samo kot jezičnu manjinu. Polag toga Vlahi nimaju državno organizirane škole, u ki bi se podučavao njev jezik. Zbog toga oni moraju biti jako aktivni i kreativni da bi očuvali svoj jezik, ki je spodoban latinskomu ili talijanskomu jeziku, veli Nataša Sarić.

Rezolucija o participaciji mladih u politiki

Sudioniki seminara su se u različni djelaonica bavili četirimi temami:
– obrazovanje, jezik i kultura
– aktivno gradjanstvo i sudjelovanje
– vlada i nevladine organizacije
– isključenje i uključenje

U radionica su se bavili četirimi glavnimi temami

Na kraju seminara su sastavili rezoluciju o aktualnoj situaciji mladih u Europi, u koj kanu pokazati na važnost participacije. Pokidob je situacija manjin u različni država jako različna nije bilo lahko najti skupan stav, je rekla Sarić. Dokle se jedni tužu, da nimaju šancu za političku aktivnost, drugi tvrdu da se mladina premalo zanima, ovako Sarić.

Sudjelivanje mladih u politiki se mora jačati i podupirati, glasi potribovanje

Ali svakako se more ustanoviti da postoju problemi pri participaciji mladih u političkom zbivanju. Glas mladih se čudakrat ne zame ozbiljno na političkoj razini, ovako Sarić. Zbog toga da se moraju podupirati aktivnost i motivacija mladih.

Gradišćanski Hrvati nadalje aktivni, ali ne u odboru

Pri generalnoj sjednici MEN-a su kotrigi austrijanske delegacije, tako i Nataša Sarić, napustili odbor. Britta Tästensen, Nimica iz Danske će nadalje vršiti funkciju predsjednice, potpredsjedniki su Marin Bodrožić od rumunjske manjine u Srbiji i Zikel Anxhara, Vlah iz Albanije.

S liva: Viktorija Wagner iz Pinkovca, Nataša Sarić iz Celindofa, Lukas Kornfeind iz Trajštofa,
Viktorija Kuzmić iz Gerištofa, Luka Pajrić iz Koljnofa, Marija Kornfeind iz Trajštofa,
Diana Jurković iz Uzlopa i Martina Špiranec iz Vulkaprodrštofa

Ali Gradišćanski Hrvati ćedu nadalje aktivno sudjelivati u tri djelatni grupa organizacije. Tako je Trajštofka Marija Kornfeind zadužena za integraciju članov, Gerištofka Viktorija Kuzmić za manjinsko pravo i politiku, a Uzlopka Diana Jurković za komunikaciju. Pri seminaru u Albaniji je sudjelivalo sedam kotrigov Hrvatskoga akademskoga kluba i jedan zastupnik Društva gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj.


to top