Već hrvatskih školarov

U dvojezični osnovni škola Gradišća se ljetos 24 školari već uču hrvatski nego u zadnjem školskom ljetu. Sada 1412 školarov pohadja hrvatsko podučavanje u 107 razredi. A u dvojezični razredi novih sridnjih škol u Velikom Borištofu i Petarštofu kot i u Svetom Mihalju je 136 školarov, za 14 manje nego u zadnjem školskom ljetu.

Nadzornica za manjinsko školstvo Karin Vukman-Artner


to top