Već od milion potpisov za Minority SafePack

Europskoj inicijativi gradjanov Minority SafePack je prik 1.215.000 ljudi u Europskoj uniji dalo podupiranje svojim potpisom. Ovo je oglasila Federalistička unija europskih narodnih grup (FUEN) srijedu dopodne pri konferenciji za štampu, ku su na facebooku prenašali iz nimškoga varoša Flensburga i iz rumunjskoga varoša Cluja.

Minority SafePack je dosle peta europska inicijativa gradjanov, ka je od upeljanja ovoga inštrumenta bila uspješna ar je prekoraknula potribni prag od jednoga miliona podupirajućih potpisov. Od 2012. ljeta je u EU-u pokrenuto 65 europskih inicijativov gradjanov, od kih ada većina nije dostala dovoljno podupiranja od europskih gradjanov.

Predsjednik FUEN-a Lorant Vincze je pri konferenciji za štampu,
ka se je prenosila prik live-streama na facebooku proglasio uspjeh inicijative

„Sada moraju slijediti čini“

Potpredsjednik FUEN-a, Gösta Toft je naglasio, da je uspješna inicijativa gradjanov Minority SafePack izazovna za Europsku uniju. Različni ugovori EU-a govoru protiv diskriminacije, govora je o temeljni pravi i o kulturnoj šarolikost Europe. Ali sada da moraju slijediti čini. Pri tom da je Vijeće Europe važan partner.

Zastupnik nimške manjine u Danskoj i potpredsjednik FUEN-a Gösta Toft

Kot je rekao Toft Vijeće Europe ima načela, ka da bi i u Uniji mogla igrati važnu ulogu. Ta načela da su zapisana u Konvenciji o ljudski pravi, ali i u Okvirnoj konvenciji za čuvanje nacionalnih manjin. Duh ki onde vlada, da bi morali prenesti na Europsku uniju, je rekao Toft. FUEN potribuje od Europske unije, neka Europska komisija nastane aktivna. Pri tom da joj FUEN kani pomagati kot partner.

EU mora u dojdući tri miseci pregledati podupiranja

Nacionalne vlasti sada imaju tri misece lazno za pregledanje sva podupiranj i onda će se stoprv doznati konačni broj valjanih podupiranj. Najkašnje u oktobru će pak FUEN predstaviti potribovanja Minority SafePacka EU-parlamentu.

Uz Flensburg su i u Cluju u Rumunjskoj održali konferenciju za štampu

Austrija ostala pod nacionalnim pragom

Poslovoditeljica Hrvatskoga centra u Beču, Gabriela Novak-Karall se veseli ukupnomu rezultatu. S druge strane joj je žao, da u Austriji nisu nabrali potribnih 13.500 potpisov. Polag Gabrijele Novak-Karall je blizu 9.500 ljudi online potpisalo inicijativu a s onimi glasi, ki su predani na formulari će se broj zdignuti znamda na 10.000.

Gabriela Novak-Karall od Hrvatskoga centra u Beču, ki je kot kotrig FUEN-a bio jedan od motorov za potpisanje inicijative Minority SafePack med Gradišćanskimi Hrvati

„U zadnji miseci i tajedni se je čuda ljudi angažiralo, ki su neumorno pokušavali ljude motivirati i pobirali potpise“, tako Novak-Karall. Ali nažalost da su oni zastupniki, ki bi bili imali moć znamda preokrenuti na bolji rezultat, ti su se relativno kasno zbudili, misli Novak-Karall. Ipak im je ova incijativa sada bila šanca, da dojdu do važnih kontaktov, ke kanu i nadalje iskorišćavati za buduće djelovanje.

Različna društva su bila uključena u kampanju

Uz Hrvatski centar su posebno aktivisti Hrvatskoga akademskoga kluba i Hrvatskoga kulturnoga društva s različnimi akcijami vabili za potpise. Hakovci i hakovke su i pri Vazmenom seminaru Mladine europskih narodnih grup u Poljskoj išli na cestu i pobirali glase.


to top