„Velika tura Gradišće“ u Trajštofu

Drugi dan Velike ture Gradišće ORF-a je peljala pišake u Trajštof i okolicu. Štart je bio u farskom vrtu. Onda su krenuli dalje prema trajštofskomu letilišću mimo papinoga križa, ki spominja na pohod pape Ivana Pavla II. 1988 ljeta.

Oko 500 pišakov je sudjelivalo pri drugom danu Velike ture Gradišće.

Pišaki su išli mimo papinoga križa.

Werner Herić je zemaljski direktor ORF-a Gradišće.

Stupiti u kontakt s publikom pri pišačenju
Werner Herić, zemaljski direktor ORF-a Gradišće se veseli da je vrime bilo lipo i da su sudionki bili dobro raspoloženi. Ovo da je najveća priredba ORF-a Gradišće u ovom ljetu. Cilj Velike ture Gradišće je dojti u kontakt s publikom, se razgovarati s ljudi i znamda još i čuti kritiku, tako Werner Herić.

On je zahvalan, da su partneri po troljetnoj pauzi rado sudjelivali i podupirali ORF Gradišće pri organizaciji ove priredbe. I suradniki ORF-a su pozvani, ako nimaju službe, suradjivati pri Velikoj turi Gradišće i stupiti u kontakt s ljudi. A kod pišačenja sudjeluje od 300 do 1.000 ljudi.

Štart i cilj ture su bili u farskom vrtu
Uz Vulku je prik 500 pišakov išlo dalje do Kadnerovoga malina, kade je Tamburica Trajštof zabavljala pišake pri napodnevnoj pauzi. Pišačenje je završilo oko 16.15 u farskom vrtu Trajštofa, kade je bio jutro i štart.

Do srijede ćedu biti daljnje rute u Lepištrofu, Kobrštofu, pandiljak u Hannersbergu sa štacijom kod čembanskih humkov, Maloj Borti (Rauchwart) i Jeništrofu. Etape su med 17 i 20 kilometrov dužičke.
U Gijeci je bila četvrtak, na svetak Unebostupljenja prva etapa Velike ture Gradišće, pri koj je sudjelivalo prik 400 ljudi.

Otpodne su pišaki došli opet najzad u Trajštof.


to top