Veliko svečevanje dijeceze 2020.

Na vjerskom polju je i 2020. ljeta bilo dost zanimljivih zbivanj i jubilejov. Pred 25. ljeti je umro Štefan László, prvi biškup novo utemeljene dijeceze Željezno. Ona je u ovom ljetu svečevala 60. obljetnicu svojega postojanja.

60 ljet biškupija Željezno
Mašom za blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmanna, ki je pokopan u baziliki Novoga Grada, je biškupija Željezno započela u januaru svetačnosti prilikom 60. obljetnice svojega postojanja.


Biškup Egidije Živković i drugi dušobrižniki su se spomenuli pokojnoga blaženoga Ladislava Batthyány-Strattmanna.


U baziliki je bila svetačna maša prilikom 60. jubileja dijeceze Željezno.

Biškupija Željezno je u ovom ljetu kanila veliko svečevati 60. obljetnicu svojega utemeljenja. Ali zbog pandemije koronavirusa je ispao cio red predvidjenih priredab.

Na Veliku mašu su se u Crikvi na brigu ipak spomenuli ovoga značajnoga dana u povijesti dijeceze sa svetačnom mašom. Papa Ivan XXIII. je naime 15. augusta 1960. ljeta utemeljio dijecezu, čiji prvi biškup je nastao Trajštofac Štefan László.


Biškup Egidije Živković pri svetoj maši prilikom 60. jubileja dijeceze u Crikvi na brigu u Željeznu.


Štefan László je 14. oktobra 1960. ljeta imenovan prvim biškupom novo utemeljene dijeceze Željezno.

Egidije Živković iz Stinjačkoga Vrha je pred desetimi ljeti, po biškupu Pavlu Ibyu nastao treti pastir Željezanske biškupije.


Egidije Živković je 25. septembra u stolnoj crikvi svečevao jubilejsku mašu prilikom svojega posvećenja pred 10. ljeti za tretoga biškupa dijeceze Željezno.

Jubilejem najmladje austrijanske biškupije se je bavila i izložba „Panonska povijest odnosno panonske povidajke“ u Dijecezanskom muzeju u Željeznu.


Biškupska soba sadržava sve portrete apoštoslkih administratorov i svih trih dijecezanskih biškupov.


to top