Završila je matura u hrvatskom jeziku

U Gradišću je ljetos oko 1.600 maturantov. Hrvatska matura je jur završena. Širom Gradišća je u različni školski tipi nekoliko školarov i školaric položilo ispit zrelosti u hrvatskom jeziku.

U Dvojezičnoj gimnaziji u Borti je ljetos devet školarov položilo standardiziranu maturu iz hvatskoga jezika. U gimnaziji u Gornjoj Pulji je maturiralo pet školarov pismeno a petimi su usmeno položili ispit zrelosti u hrvatskom jeziku. U saveznoj gimnaziji u Željeznu su maturirali četirimi pismeno a dvimi usmeno. U gimnaziji u Matrštofu su usmeno maturirali dvimi. U Terezijanumu u Željeznu je jedna maturantica gimnazije maturirala usmeno, a jedan školar više škole za gospodarska zvanja je pismeno maturirao iz hrvatskoga jezika.

Maturanti hrvatskoga jezika Dvojezične gimnazije u Borti skupa s učitelji, direktorom i kotrigi komisije.

Maturanti na stručni obrazovni viši škola

U trgovačkoj akademiji u Santaleku su šestimi pismeno položili ispit zrelosti. U trgovačkoj akademiji u Željeznu je jedan maturirao pismeno, a četirimi usmeno. U trgovačkoj akademiji u Gornjoj Pulji je jedan školar usmeno položio maturu iz hrvatskoga, a u trgovačkoj akademiji u Matrštofu je pet školaric usmeno maturiralo iz hrvatskoga.

U Saveznoj školi za elementarnu pedagogiku BAfEP, prije BAKIP, su tri maturantice i jedan maturant usmeno položili ispit zrelosti iz hrvatskoga jezika. Pismenu maturu su mladi školari i školarice položili početkom maja.

Broj hrvatskih maturantov je u prispodobi s lanjskim ljetom prilično isti.


to top