Završila sezona „Tamburica uz oganj“

Nastupom velikoborištofske Harmonije petak u parku u Velikom Borištofu je završila ljetošnja sezona priredab Hrvatskoga kulturnoga društva „Tamburica uz oganj“. Ljetos su priredili sedam takovih tamburaških večerov u hrvatski seli sridnjega Gradišća.

Gabi Kuzmić je odgovorna sa strani Hrvatskoga kulturnoga društva

Imali su manje priredab nego u prošli ljeti, bilancira odgovorna sa strani HKD-a, Gabi Kuzmić ljetošnju sezonu. Teško je društvo spalo, da najde muzičke grupe za pojedine termine, veli sekretarica HKD-a. Zbog različnih uzrokov su ispale dvi tamburaške grupe – i to Brezovci iz Mjenova i Zelenjaki iz Gerištofa. U Mjenovu su svirale ljetos Lole. Iz južnoga Gradišće je priskočila i grupa Stalnost iz Čajte, ka je preuzela jedan termin.

Tamburica Harmonija je goste zabavljala u parku u Velikom Borištofu

Sezonu su ljetos otvorili 22. junija i to u Dolnjoj Pulji, nastavili su u Frakanavi. Ovi dva prvi termini da su od vrimena bili najčemerniji, tako Gab Kuzmić, ar je godinalo i bilo dosta hladno.

Od vrimenskih prilik da je bila završna priredba u Velikom Borištofu najlipša. Ambijenat u parku da je isto bio jako ugodan, tako Gabi Kuzimić. I kljetu kanu nastaviti s vijencom priredab „Tamburica uz oganj“ i ostati pri istom konceptu.


to top