Završio Hrvatski tajedan u Stinjaki

Priredbom za roditelje je petak navečer završio Hrvatski tajedan u Stinjaki, koga je organiziralo Hrvatsko kulturno društvo. Dica, ka su bila pretežno iz južnoga Gradišća, su se bavila s temom „odmor“. Smješćena su bila u dvorani za priredbe.

Po jezični djelaonica dopodne su otpodne bili različni izleti na programu. Ljetos je sudjelivalo 31 dite, to je malo manje nego prošla ljeta, je rekao peljač i učitelj Dominik Tallian. Ipak su zadovoljni, ar je ov broj idealan za podvarače a i dica zapravo imaju dost druge dice za zabavljanje i druženje, misli Tallian.

Dominik Tallian je peljajući pedagog pri Hrvatskom tajednu u Stinjaki.

Dvorana za priredbe nudja dost mjesta za zabavu i igru …

… ali i za spavanje i odmaranje.

Učnja jezika na igrajuć način

Ljetošnja glavna tema Hrvatskoga tajedna u Stinjaki je „odmor“. Dica su podiljena u četire djelatne grupe. U ovi grupa se bavu Hrvatskom, Austrijom, Ruskom i Francuskom. Pri tom su se dica učila o znamenitosti tih zemalj, o najpoznatiji varoši, stanovničtvu i kulturi. Napravila su plakate i zavježbali odredjene jačke i igre.

Ideja ovakovih djelaonic je, da se dica na igrajuć način već pominaju po hrvatsku. Uza to kanu dici, ka ne vladaju dobro hrvatskim jezikom, zeti strah i pokazati vridnost hrvatskoga jezika i kulture, je rekao pedagog Dominik Tallian.

Hrvatski tajedan u Stinjaki

Nogometno svitsko prvenstvo pravoda isto tema

Uz učnju ali naravno ne smi faliti i zabav pri Hrvatskom tajednu u Stinjaki. Tako su se bili kupati, šetati, imali su izlet na seljački dvor i skupnu pobožnost. Pred svim za dičake je nogomet važna aktualna tema, posebno aktualno Svitsko prvenstvo u Ruskoj. Kako je rekao Tallian su srijedu skupa gledali utakmicu Hrvatske protiv Engleske.

Hrvatsko kulturno društvo svako ljeto u ljetni miseci priredjuje tri kempe za dicu. Prvi tajedan u prazniki je Hrvatski kemp u Velikom Borištofu, ki je mišljen za dicu ka dobro vladaju hrvatskim jezikom. Ov je jur bio prošli tajedan. Zatim priredjuju Hrvatski tajedan u Stinjaki, za dicu ka se uču i slabije govoru hrvatski jezik. Treti projekt je Hrvatski jezični tečaj u Hrvatskoj, ki će biti od 22. do 27. julija u Puli u Hrvatskoj.


to top