Završio jezični tečaj za učitelje u Željeznu

Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je četvrtak završio četverdnevni tečaj gradišćanskohrvatskoga jezika za pedagoge i pedagogice. Sudjelivalo je skoro 50 pedagogov i pedagogic u škola i čuvarnica kotno študenti.

Tečaj za početnike je peljala Zrinka Kinda, a za napredovane Ivan Rončević.

Zrinka Kinda je peljalal tečaj za početnike

Ivan Rončević je držao kurs za napredovane pedagoge

Konverzacija bila važna točka tečaja

U tečaju da je išlo u prvom redu za konverzaciju, je rekao Ivan Rončević, peljač tečaja za napreodavane pedagoge. On je gledao na učvršćenje sposobnosti govora ali i pisanja u pogledu na gramatiku. Ivan Rončević je kot materijal za podučavanje hasnovao časopis Novi glas ali i visti iz internetstranice ORF-a.

Uzato su se bavili sa specifičnimi riči, ke pedagogi moru hasnovati u nastavi. Bila je i diskusija o tomu, je li ima smisla se naučiti gradišćanskohrvatski jezik ki izumira. Polag Ivana Rončevića, ki je napisao „Praktičnu gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika“ moraju Gradišćanski Hrvati cijeniti svoj jezik i ga modernizirati. A ki kani učiti standardni hrvatski jezik, neka se prvo nauči gradišćanskohrvatski, tako Ivan Rončević.

Tečaj nudu na koncu i početku školskoga ljeta

Sudioniki si moru ov tečaj djelomično dati naračunati za obaveznu daljnju naobrazbu. Tečaj gradišćanskohrvatskoga jezika je priredila Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov u suradnji sa Zemaljskim školskim savjetom, Uredom gradišćanske zemaljske vlade i Pedagoškom visokom školom Gradišće.

Pedagoška visoka škola u Željeznu nudi učiteljicam i učiteljem na početku i koncu ljetnih praznikov tečaje daljnje naobrazbe. Lani u septembru je 12 hrvatskih pedagogov i študentov sudjelivalo pri tečaju, koga je peljala profesorica Zorka Kinda-Berlaković.


to top